fbpx

Świadkowie

SEWERYN JAWORSKI

JOANNA SOKÓŁ

MAREK CHMIELEWSKI

ADAM NOWOSAD

KS WIESŁAW WASIŃSKI

KS GRZEGORZ KALWARCZYK

JÓZEF ŻYŁA

KS ADAM BONIECKI

KS STANISŁAW GADOMSKI

ANTONI TARŁOWSKI

KS STANISŁAW MAŁKOWSKI

KS KAZIMIERZ GNIEDZIEJKO

KRYSTYNA KOLASIŃSKA

JAN MARCZAK

KARD JÓZEF GLEMP

JAN OLSZEWSKI

GRAŻYNA DOBRZYŃSKA

Anna Gręziak – taki był ksiądz Jerzy Popiełuszko

Adam Szymański – fotograf Huty Warszawa o ks. Jerzym

Małgorzata Grabowska-Kozera – ostatnie spotkanie

Małgorzata Grabowska-Kozera – życie na plebanii

Ksiądz Jan Sikorski – stan wojenny i spotkania z księdzem Jerzym

Ewa Tomaszewska – w stanie wojennym

Ewa Tomaszewska – spotkania z księdzem Jerzym Popiełuszką

Waldemar Pernach – Solidarność, więzienie, spotkanie z ks. Jerzym

Tadeusz Wiliński – msza w intencji górników z Kopalni Wujek

Andrzej Binduga – proces sądowy z udziałem ks. Jerzego

Andrzej Gwiazda – Msze za Ojczyznę i śmierć księdza Jerzego

Krzysztof Koziestański – konspiracja w stanie wojennym

Krzysztof Koziestański – ks. Jerzy – duszpasterz ze sw. Anny

Michał Staniszewski – Solidarność przed i po 13 grudnia 1981 r.

Andrzej Binduga – relacje hutników z księdzem Jerzym Popiełuszką

Michał Staniszewski strajk w Hucie Warszawa 1980

Andrzej Gwiazda – Sierpień 1980 i Solidarność

Marek Chmielewski – ludzie ciągnęli do księdza Jerzego

WOJCIECH BĄKOWSKI

MAREK PIOTROWSKI

KAROL SZADURSKI

KATARZYNA SOBORAK

KRYSTYNA CZUBA

ZBIGNIEW LEW STAROWICZ

JOANNA SZCZEPKOWSKA

TERESA BOGUSZEWSKA

KS MARCIN WÓJTOWICZ

MACIEJ BEDNARKIEWICZ

LEON ŁOCHOWSKI

KS FELIKS FOLEJEWSKI

KS ANDRZEJ PRZEKAZIŃSKI

JERZY SZÓSTKO

KATARZYNA ŁANIEWSKA

HALINA ŁABONARSKA

Anna Gręziak – Inwigilacja i prześladowanie

Anna Gręziak – był moim przyjacielem

Adam Szymański – stan wojenny i ksiądz Jerzy

Małgorzata Grabowska-Kozera – cała rodzina była zaangażowana

Ksiądz Jan Sikorski – śmierć i kult księdza Jerzego Popiełuszki

Ksiądz Jan Sikorski – epizody z historii Kościoła w Polsce

Tadeusz Wiliński – porwanie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki

Krzysztof Zybura – strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

Tadeusz Wiliński – Msze za Ojczyznę…

Tadeusz Wiliński – strajk w Hucie Warszawa w sierpniu 1980r.

Seweryn Jaworski – spotkania z ks. Jerzym 1983 – 1984

Andrzej Gwiazda – internowanie i spotkanie z ks. Jerzym Popiełuszką

Krzysztof Koziestański – stan wojenny

Michał Staniszewski – Msze za Ojczyznę

Michał Staniszewski – inwigilacja i ochrona ks. Jerzego Popiełuszki

Ewa Tomaszewska – Solidarność 1980 – 1980

Andrzej Binduga – strajk w Hucie Warszawa 1980

Seweryn Jaworski – strajk w Hucie Warszawa 1980

Notacje: Andrzeja Gwiazdy, Seweryna Jaworskiego, Ewy Tomaszewskiej, ks. Jana Sikorskiego i Anny Gręziak zostały zrealizowane w ramach projektu "Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Solidarność" sfinansowanego ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dofinansowano ze środków Urzędu do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych

Adama Szymańskiego, Małgorzaty Grabowskiej-Kozery, Tadeusza Wilińskiego, Krzysztofa Zybury, Krzysztofa Koziestańskiego, Michała Staniszewskiego, Waldmara Pernacha, Andrzeja Bindugi, zrealizowane w ramach projektu "Ksiądz Jerzy Popiełuszko, człowiek, który wskrzesił Solidarność" zrealizowane zostały w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

Tagi