Żołnierski różaniec


Sala 3

Żołnierski różaniec

          Różaniec ułożony z żołnierskich czapek przypomina trudny i niezwykle ważny okres życia kleryka Alka Popiełuszki, gdy przez dwa lata odbywał przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. Przeżycia tego czasu umocniły go duchowo i przygotowały do przyjęcia święceń kapłańskich. Z listów kleryka-żołnierza wiemy, że wspólna modlitwa, szczególnie różańcowa, była źródłem wewnętrznej siły w dawaniu świadectwa wierności Bogu i Ewangelii. W tej sali można zobaczyć podanie Alka Popiełuszki  do Seminarium Duchownego w Warszawie, a także zdjęcia z momentu święceń kapłańskich.