W cieniu PRL


Sala 1

W cieniu PRL

        Pierwsza sala muzeum przypomina najważniejsze wydarzenia z historii Polski lat 1944 – 1989. Opowiada o tym, jak Polacy – wspierani przez Kościół – zmagali się z państwem totalitarnym w obronie wiary, wolności, godności człowieka i narodu.

W takim kontekście historycznym należy patrzeć na kapłańskie życie Księdza Jerzego Popiełuszki.

W tej sali są eksponowane teczki służb specjalnych, które były zakładane wszystkim kapłanom pełniącym swoją posługę w latach PRL. Ważną częścią są dokumenty i fotografie ukazujące przełomowe dla Narodu chwile Wielkiej Nowenny i Millenium Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. Osoba Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski była opatrznościowym darem dla Kościoła Polskiego.