Odszedł Pasterz dobry


Sala 7

Odszedł Pasterz dobry

Sala upamiętnia wydarzenie, które wstrząsnęło Warszawą i Polską. Pogrzeb bł. ks. Jerzego 3 listopada 1984 r. przypominamy poprzez relacje uczestników, zdjęcia, dokumenty i pamiątki. Mszy pogrzebowej przewodniczył J.E. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Jak wielkim wstrząsem była dla Polaków śmierć Ks. Jerzego, świadczy liczba uczestników uroczystości pogrzebowej (około 800 tysięcy). Na grobie złożono tysiące wieńców i wiązanek. Wszystkie szarfy i transparenty zostały przechowane, ich niewielką część jest eksponowana w tym miejscu.