Niebo runęło nam na głowy


Sala 5

Niebo runęło nam na głowy

W tytule sali użyto fragmentu wiersza Krzysztofa K. Baczyńskiego. Słowa, napisane w czasie II wojny światowej, ujmują doświadczenie wielu Polaków w dniu wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Bilans stanu wojennego to cierpienie niewinnych ludzi, niesprawiedliwe wyroki, udręka internowanych i ich rodzin, rozczarowanie i frustracja społeczeństwa, rozkład gospodarki, masowa emigracja. Cała dekada lat 80. to czas straconych nadziei.

Pomimo represji społeczeństwo przeciwstawiało się władzy poprzez kontynuację działalności związkowej i politycznej, manifestacje i strajki czy organizowanie niezależnej kultury. Kościół stał się schronieniem dla niezależnych inicjatyw społecznych.