Krzyż stał się nam bramą…


Krzyż stał się nam bramą…

Cyprian K.Norwid


 

“Życie Bł. Ks. Jerzego było – w sposób wyjątkowy – naznaczone Krzyżem.
Krzyżem, który staje się bramą. Słowa Cypriana K. Norwida stają się mottem ekspozycji, komentarzem do trudnej historii Kapłana.”