Grób Błogosławionego Ks. Jerzego


Warszawa - Żoliborz

Grób Bł. Ks. Jerzego


3 listopada 1984 odbył się pogrzeb księdza Jerzego.

Pomnik-grób zaprojektowano w 1986 r. w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się drewniany krzyż. Krzyż ten już wtedy był otoczony różańcem z polnych kamieni, ułożonych w kształcie granic Polski.

Od 1984 roku świątynia i miejsce pochówku bohaterskiego księdza stały się miejscem pielgrzymkowym. 14 czerwca 1987 roku kościół nawiedził papież Jan Paweł II.

19 października 2004 roku w związku z 20. rocznicą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, w kościele św. Stanisława Kostki odbyła się uroczysta msza, w której uczestniczyło ponad 20 tysięcy wiernych. W tym samym czasie w podziemiach kościoła otworzono muzeum poświęcone osobie księdza Jerzego Popiełuszki.

Szacuje się, że w ciągu 10 lat po śmierci księdza Popiełuszki miejsce to odwiedziło ok. 18 mln ludzi[3].

Przy grobie modlili się m. in.:

W kwietniu 2010 dokonano ekshumacji i tzw. kanonicznego rozeznania relikwii ks. Jerzego (jest to wymóg prawa kanonicznego). Dokonano wówczas renowacji grobu, a ciało męczennika złożono w tym samym miejscu w nowej trumnie.